Print 

CONCEPT

Results of the analysis will:


 

KONCEPT

Ugotovitve, pridobljene z analizo, bodo:


 

CONCEPTO

Todos los materiales, obtenidos a través del análisis, serán:


 

KONCEPCIÓ

Minden anyagot, melyekre az elemzés során teszünk szert:


 

KAVRAM

Analizlerden sonra elde edilmis olacak bilgiler: