CONCEPT

Results of the analysis will:

 •         Equip 8 tutors with knowledge to train other mentors,
 •         Equip 16 mentors with knowledge for efficcient work with Roma girls to improve their skills and competencies,
 •         Involved the use of a comprehensive supporting web-application to easen the work for Roma girls and their mentors.

 

KONCEPT

Ugotovitve, pridobljene z analizo, bodo:

 •          služile 8 tutorjem – ti se bodo usposobili za prenos znanja na mentorje,
 •          služile 16 mentorjem – ti se bodo usposobili za bolj učinkovito delo z romskimi dekleti pri izboljševanju njihovih veščin in kompetenc,
 •          vključene v celovito podporno spletno orodje, ki bo olajšalo skupno delo romskih deklet in njihovih mentorjev.

 

CONCEPTO

Todos los materiales, obtenidos a través del análisis, serán:

 •          utilizados en la formación del íder-tutor, durante la cual 8 líderes-tutores se formarán en cómo transferir su conocimiento a los mentores
 •          utilizados en la formación de 16 mentores que se formarán en cómo trabajar con adolescentes gitanas para ayudarlas a mejorar sus habilidades y competencias
 •          introducidos en la herramienta web de apoyo integral que facilitará el trabajo conjunto de las adolescentes gitanas y las personas mentoras

 

KONCEPCIÓ

Minden anyagot, melyekre az elemzés során teszünk szert:

 •          felhasználunk a vezeto-tutor tréningen, melynek során 8 vezeto –tutort képezünk arra, hogyan adjak át tudásukat a mentoroknak
 •          felhasználunk a mentor tréningen, melynek során 16 mentort képezünk ki arra, hogyan segítsék a roma tinédzser lányokat képességeik és kompetenciáik fejlesztésében
 •          beillesztjük egy átfogó webes rendszerbe, amely megkönnyíti a mentorok és a roma tinédzser lányok közös munkáját.

 

KAVRAM

Analizlerden sonra elde edilmis olacak bilgiler:

 •          Rehberleri egitecek olan 8 lider egitmenin egitimi sırasında kullanılacak
 •          Roman kız ögrencilerin yeteneklerini ve yarısabilirliklerini artırmak için egitilecek 16 rehberin egitimi sırasında kullanılacak
 •          Ögrencilerin ve rehberlerin birlikte çalısabilmelerine olanak saglayacak bir internet aracına eklenecek

 

 

JoomShaper